Kamis, 09 September 2010

BAKDO manah sing tinarbuko

Mbukak lawangin Pangapura
dening: Bondan Nusantara


Sasi putih mecaki wektu
Pinungkasan pitungkas agawe gembira
Nglebur sakehing luput lan dosa
Kang tumanduk ing pasrawungan

Takbir ngulandara ing sepining wengi
Dumeling ngliwati sawah kutha lan desa
Rinengga kepet kupating patrap
Mbukak gapuraning pangapura
 
Sasi putih nyuceni ati lan pakarti
Riyaya minangka panglebur dosa
Nyiram tentrem ndhangir mulya
Ngutamakake rasa kamanungsan
Sinartan apura ingapuran

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1431 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN
Tidak ada komentar:

Posting Komentar